About the film

The young Czech volunteers and travellerstell in the documentary film „BEMBA: WAITING FOR GODOT“ about theier staying in Zambia, neighbouring Congo and about peole from New Renato Community.

The documentary film introduces the current situation in Zambia and the work of the volunteers, but also to focus on solving the „problem of Africa“ as started people in New Renato Community.

The documentary film is done for students to enlarge their notion and interest in the third world, a contributing material for faculties concerned with developing help, and last but not least a motivation for young people to do a voluntary work / to be active.

The documentary film wants to show to young people that it is paid to be involved: it will enrich themselves and will help to the others. It wants to demonstrate on a concrete example that if they embark in something and make their own effort, then they can change at least a piece of the world. A sea would become a desert without any individual drop.

O lidech ve filmu

Jiří Štercl

Profil: http://mladez.sdb.cz/cagliero-stercl-jiri/

Je to daleká cesta, od sebeuspokojení dobrého katolíka, který si plní své povinnosti, čte dobré novinny, volí správnou stranu, ale jinak si dělá co chce – až k životu v Boží ruce, k prostotě dítěte, pokoře celníka. Kdo ji však jednou nastoupí, už se nevrátí zpátky.“ Edita Steinova (bl.Terezie Benedikta od Kříže)

dopisy ze Zambie:

Barbora Botková

Je povoláním ilustrátorka, kreslířka, grafička

dopisy z Konga:

Anna Eitlerová

Studuje 4. ročník právnické fakulty UK (2011). Zkušenost s organizováním získala díky účasti na projektech v rámci skautské organizace, a to i na celostátní úrovni (národní jamboree “Klíč 2008″). Letošní léto cestovala se svým manželem 2 měsíce v afrických zemích Tanzánie, Zambie, Malawi a navštívila místo projektu New Renato Community.

„Ráda bych skrze tento dokument postavila pomyslný most mezi mladými lidmi z Afriky a Evropy a ukázala jim, že sounáležitost dokáže v mnohém změnit svět i kvalitu života.“

Jiří Eitler

Studuje na Přírodovědecké fakultě UK.

Má zkušenost s organizováním projektů a vedení týmů především v rámci skautské organizace Junák – svaz skautů a skautek ČR. Spoluorganizoval celostátní skautský vzdělávací seminář, Mikulášský seminář 2007. V současné době koordinuje skupinu cca 100 lidí z  vysokoškolského roverského kmene Skrypta, sdružující studující skauty v Praze. Má mnoho cestovatelských zkušeností (Albánie, Irán, Indie, Tanzánie, Zambie, Malawi, …). Letos v létě s manželkou strávili 2 měsíce pozorováním afrického života, především obyčejných lidí.

Velmi přínosná a v mnoha ohledech překvapující pro nás byla návštěva New Renato Community (NRC). Zde jsme natáčeli materiály pro dokument.“

„ Smysl dokumentu vidím v následujícím: ukázat jak se žije na africkém venkově, co jsou hlavní reálné problémy těchto lidí a jak jim lze efektivně podat pomocnou ruku.“

O tvůrchích

Monika Höferová

Vystudovala KTF UK a SVOŠ Filmovou v Písku (obor scenáristika, režie). Vítězka dětské mezinárodní soutěže Oscar Junior 1992. Již 9 let natáčí časosběrný dokument s krasobruslařem Tomášem Vernerem. Byla inciátorkou aktivit pro New Renato Community.

V New Renato Community mám přátele, proto je chci podpořit v jejich rozvoji. Dokument je cestou k této pomoci. Také chci ukázat mladým, že zájem o druhé (třeba i vzdálené) přináší velké obohacení vlastního života.“

Jakub Ševčík

je absolventem písecké filmové školy, oboru kamery. Již při studiu se věnoval jak komerčním, tak nekomerčním projektům a audiovizuálním experimentům. Pracoval jako kameraman na televizních seriálech, reklamních spotech, videoklipech a dokumentech. Poslední velký dokončený projekt je celovečerní film Kajínek, kde dělal druhou kameru. 

Komerční projekty jsou dobré pro obživu, ale autorské projekty jsou nezbytné pro duši. Proto upřednostňuji dokumentární a uměleckou tvorbu před tvorbou konzumní.“

Vznik projektu

Vedoucí týmu Monika Höferová se zná již od roku 1998 s Josephem Kafwembe, organizátorem pomoci místním lidem ze Zambie. Mnohokrát organizovala podporu pro tamní obyvatele (akce misijní koláč, sbírka na moskytiéry, stavbu školky). Podařilo se jí zapojit mnoho lidí z farnosti sv.Bartoloměje v Praze Kyjích. Nyní se naskytla příležitost pro větší a účinnější pomoc nevládní neziskové organizaci New Renato Community (Joseph Kafwembe je jedním z vedoucích pracovníků). Mají pozemek na stavbu edukačního centra (zejména by mělo být zaměřené na vzdělávání budoucích učitelů a dospělých). Nemají však prostředky na stavbu. Monika i její přátelé se rozhodli, že natočí dokument, který by byl přínosem nejen českým mladým v jejich rozhledu a aktivitě, ale pomohl by najít sponzora na stavbu onoho edukačního centra v Zambii. Tam by poté mohla opět směřovat aktivita mládeže z ČR i Evropy a to formou volontariátu.

Mládež – grant

cíle projektu (dokumentu) k veřejnosti:

Témata projektu:

V dokumentu dobrovolníci popisují současnou (sociální) situaci Zambie na základě svých vlastních zážitků a zkušeností. Většina z nich pomáhala rok jako učitelé v různých vzdělávacích zařízeních. Odpovídají na otázky spojené s rozvojovou pomocí, volontariátem a přibližují skutečnou situaci tamních lidí. Manželé Eitlerovi vypráví o svém pobytu ve vesnici Kashitu (Zambie), kde působí New Renato Community – nevládní nezisková organizace založená místními lidmi. New Renato Community se v současnosti stará o více než 2000 lidí ve svém okolí (zejména o sirotky po rodičích, kteří zemřeli na AIDS, o vzdělávání dětí i dospělých, učí zemědělské činnosti).

Dokument představuje prostředí a způsob života Zambijských lidí a také těch, kteří jen nečekají s nataženou rukou, ale sami se rozhodli pracovat pro zlepšení života druhých. Představením dobrovolnické činnosti a možnosti pobytu např. v Africe, může projekt motivovat mladé k mezikulturnímu setkávání, výměně názorů a zkušeností. Taktéž projekt přispívá k „pravdivému“ pohledu na Afriku, čímž pomáhá překonávat předsudky.

Dokument nabízí alternativu pro mladé, kteří „nemají co dělat“ a to v pomoci dalším lidem. Ukazuje, že jejich aktivity budou mít úspěch, pokud se do nich pustí s plným nasazením. 

CZECH / ENGLISH