The topic of the film

CZECH (English below)

V dokumentu dobrovolníci popisují současnou (sociální) situaci Zambie na základě svých vlastních zážitků a zkušeností. Většina z nich pomáhala rok jako učitelé v různých vzdělávacích zařízeních. Odpovídají na otázky spojené s rozvojovou pomocí, volontariátem a přibližují skutečnou situaci tamních lidí. Manželé Eitlerovi vypráví o svém pobytu ve vesnici Kashitu (Zambie), kde působí New Renato Community – nevládní nezisková organizace založená místními lidmi. New Renato Community se v současnosti stará o více než 2000 lidí ve svém okolí (zejména o sirotky po rodičích, kteří zemřeli na AIDS, o vzdělávání dětí i dospělých, učí zemědělské činnosti).

Dokument představuje prostředí a způsob života Zambijských lidí a také těch, kteří jen nečekají s nataženou rukou, ale sami se rozhodli pracovat pro zlepšení života druhých. Představením dobrovolnické činnosti a možnosti pobytu např. v Africe, může projekt motivovat mladé k mezikulturnímu setkávání, výměně názorů a zkušeností. Taktéž projekt přispívá k „pravdivému“ pohledu na Afriku, čímž pomáhá překonávat předsudky.

Dokument nabízí alternativu pro mladé, kteří „nemají co dělat“ a to v pomoci dalším lidem. Ukazuje, že jejich aktivity budou mít úspěch, pokud se do nich pustí s plným nasazením.

ENGLISH

TOPIC and FOCUS

The young Czech volunteers and travellers tell in the documentary film about their stay in Zambia, neighbouring Congo and about people from New Renato Community.

The documentary film introduces into the current situation in Zambia and the work    of the volunteers, but also focuses on the way hoe people in New Renato Community Society started to solve the „problem of Africa.“

The documentary film is made for students to enlarge their notion and interest          in the Third World, a contributing material for faculties concerned with developing help, and last but not least a motivation for young people to do a voluntary work / to be active.

The documentary film wants to show to young people that it is paid to be involved:    it will enrich themselves and will help to the others. It wants to demonstrate              on a concrete example that if they embark in something and make their own effort, then they can change at least a piece of the world. A sea would become a desert without any individual drop.

CONNECTION WITH WYD RIO TOPIC and MESSAGE OF THE FILM

Mt 28,19   Therefore go and make disciples of all nations.

The documentary film shows encountering of two cultures, two viewpoints of the world (European and African). People from Europe came to help with education       to Africa. And for this decesion, they received many values, experience in themselves and others. They experienced communication between cultures, different outlooks.

Young people were volonteering for 1 year in Salesian highschools. It was the way  of preevangelisation as for the students as for the volunteers.

Travellers tell about their experience in Christian non-govenmental society New Renato Community Society and their activities in Zambia. http://newrenato.org/

The message to Young people at WYD: If you want to follow Jesus, pray, go into your heart and see what is your mission. Next go and do it. If you are not sure about your mission, take time, go and help to others as a volonteer (it doesn´t mather whether abroad or in your country). When you finish this volonteering, You´ll know.

But do not stay on the way. Decide and GO.

CZECH / ENGLISH