O filmu

V dokumentárním filmu „BEMBA: Čekání na Godota“ vypráví mladí čeští dobrovolníci a cestovatelé o svém pobytu v Zambii, blízkém Kongu a lidech z New Renato Community.

Dokument představuje nejen současnou situaci v Zambii a práci dobrovolníků, ale obrací pozornost na možné řešení „africké situace“ tak, jak je začali uskutečňovat lidé v New Renato Community.

Dokument je určen především pro žáky a studenty škol (ZŠ, SŠ) a to jako obohacení učiva občanské výchovy s cílem rozšířit obzory a zájem o „třetí svět“. Přínosným materiálem je také pro fakulty zabývající se rozvojovou pomocí a také chce být motivací k pomoci/volontariátu/aktivitěro.

Dokument si klade za cíl ukázat mladým, že zapojit se, se vyplatí: obohatí je samotné a pomohou ostatním. Chce ukázat na konkrétním případě, že když se do něčeho pustí a budou tomu věnovat své úsilí, tak mohou změnit alespoň kousek světa. Moře by se bez jednotlivých kapek stalo pouští.

Film se natáčel v roce 2010 a 2011, dokončen byl v roce 2013.

Film vznikl za podpory České národní agentury Mládež (Program Mládež v akci), firmy Canon a Salesiánské asociace Dona Bosca a pomoci ADV studia.

Oficiální web filmu

 

 

 

O lidech ve filmu

Jiří Štercl

Profil: http://mladez.sdb.cz/cagliero-stercl-jiri/

Je to daleká cesta, od sebeuspokojení dobrého katolíka, který si plní své povinnosti, čte dobré novinny, volí správnou stranu, ale jinak si dělá co chce – až k životu v Boží ruce, k prostotě dítěte, pokoře celníka. Kdo ji však jednou nastoupí, už se nevrátí zpátky.“ Edita Steinova (bl.Terezie Benedikta od Kříže)

dopisy ze Zambie:

Barbora Botková

Je povoláním ilustrátorka, kreslířka, grafička

dopisy z Konga:

 

O tvůrchích

Monika Höferová

Vystudovala KTF UK a SVOŠ Filmovou v Písku (obor scenáristika, režie). Vítězka dětské mezinárodní soutěže Oscar Junior 1992. Již 9 let natáčí časosběrný dokument s krasobruslařem Tomášem Vernerem. Byla inciátorkou aktivit pro New Renato Community.

V New Renato Community mám přátele, proto je chci podpořit v jejich rozvoji. Dokument je cestou k této pomoci. Také chci ukázat mladým, že zájem o druhé (třeba i vzdálené) přináší velké obohacení vlastního života.“

Jakub Ševčík

je absolventem písecké filmové školy, oboru kamery. Již při studiu se věnoval jak komerčním, tak nekomerčním projektům a audiovizuálním experimentům. Pracoval jako kameraman na televizních seriálech, reklamních spotech, videoklipech a dokumentech. Poslední velký dokončený projekt je celovečerní film Kajínek, kde dělal druhou kameru. 

Komerční projekty jsou dobré pro obživu, ale autorské projekty jsou nezbytné pro duši. Proto upřednostňuji dokumentární a uměleckou tvorbu před tvorbou konzumní.“

Vznik projektu

Vedoucí týmu Monika Höferová se zná již od roku 1998 s Josephem Kafwembe, organizátorem pomoci místním lidem ze Zambie. Mnohokrát organizovala podporu pro tamní obyvatele (akce misijní koláč, sbírka na moskytiéry, stavbu školky). Podařilo se jí zapojit mnoho lidí z farnosti sv.Bartoloměje v Praze Kyjích. Nyní se naskytla příležitost pro větší a účinnější pomoc nevládní neziskové organizaci New Renato Community (Joseph Kafwembe je jedním z vedoucích pracovníků). Mají pozemek na stavbu edukačního centra (zejména by mělo být zaměřené na vzdělávání budoucích učitelů a dospělých). Nemají však prostředky na stavbu. Monika i její přátelé se rozhodli, že natočí dokument, který by byl přínosem nejen českým mladým v jejich rozhledu a aktivitě, ale pomohl by najít sponzora na stavbu onoho edukačního centra v Zambii. Tam by poté mohla opět směřovat aktivita mládeže z ČR i Evropy a to formou volontariátu.

Mládež – grant

cíle projektu (dokumentu) k veřejnosti:

Témata projektu:

V dokumentu dobrovolníci popisují současnou (sociální) situaci Zambie na základě svých vlastních zážitků a zkušeností. Většina z nich pomáhala rok jako učitelé v různých vzdělávacích zařízeních. Odpovídají na otázky spojené s rozvojovou pomocí, volontariátem a přibližují skutečnou situaci tamních lidí. Manželé Eitlerovi vypráví o svém pobytu ve vesnici Kashitu (Zambie), kde působí New Renato Community – nevládní nezisková organizace založená místními lidmi. New Renato Community se v současnosti stará o více než 2000 lidí ve svém okolí (zejména o sirotky po rodičích, kteří zemřeli na AIDS, o vzdělávání dětí i dospělých, učí zemědělské činnosti).

Dokument představuje prostředí a způsob života Zambijských lidí a také těch, kteří jen nečekají s nataženou rukou, ale sami se rozhodli pracovat pro zlepšení života druhých. Představením dobrovolnické činnosti a možnosti pobytu např. v Africe, může projekt motivovat mladé k mezikulturnímu setkávání, výměně názorů a zkušeností. Taktéž projekt přispívá k „pravdivému“ pohledu na Afriku, čímž pomáhá překonávat předsudky.

Dokument nabízí alternativu pro mladé, kteří „nemají co dělat“ a to v pomoci dalším lidem. Ukazuje, že jejich aktivity budou mít úspěch, pokud se do nich pustí s plným nasazením. 

CZECH / ENGLISH