JIŘÍ ŠTERCL

dobrovolník, věřící

Narozen 1980

dobrovolníkem v salesiánském centru v Zambii 2006 – 2007

technik, konstruktér nových výrobků  v dřevařství

„ Je to daleká cesta, od sebeuspokojení dobrého katolíka, který si plní své povinnosti, čte dobré noviny, volí správnou stranu, ale jinak si dělá co chce – až k životu v Boží ruce, k prostotě dítěte, pokoře celníka. Kdo ji však jednou nastoupí, už se nevrátí zpátky.“  sv. Edith Stein

Profil: http://mladez.sdb.cz/cagliero-stercl-jiri/

dopisy ze Zambie:

Dobrovolník pracující rok ve službách salesiánů má nulový přítok peněz plynoucích, kdyby pracoval v normálním zaměstnání. To je jeho finanční dar, podíl. I vy se můžete „zúčastnit“ dobrovolné služby v Zambii. Nebude to ale tak, že Vás vezmu do batůžku a do Zambie, ale i tak se můžete PODÍLET na službě. Doslova. Třeba právě finančním příspěvkem. Budu vděčný za jakýkoli příspěvek!

Příspěvek je možné poslat na účet Salesiánské asociace Dona Boska (SADBA), o.s., vedený u ČSOB Praha, č.ú.: 199028907/0300, variabilní symbol 2001.  Zájemcům SADBA ráda vystaví potvrzení o daru pro účelu odpočtu z daní.

Všem dárcům rovněž mohu posílat informace a novinky o činnosti v ChIngolském učilišti a o tom, jaký je život českého dobrovolníka v Zambii.

  

http://mladez.sdb.cz/cagliero-salesiansky-volontariat/cagliero-dopisy-ze-zambie/co-a-proc-delaji-salesiani-v-chingole/

CZECH / ENGLISH