JIŘÍ EITLER

cestovatel, bez vyznání

Nar. 1986,

studuje na Přírodovědecké fakultě UK.

Má zkušenost s organizováním projektů a vedení týmů především v rámci skautské organizace Junák – svaz skautů a skautek ČR. Spoluorganizoval celostátní skautský vzdělávací seminář, Mikulášský seminář 2007. V současné době koordinuje skupinu cca 100 lidí z  vysokoškolského roverského kmene Skrypta, sdružující studující skauty v Praze. Má mnoho cestovatelských zkušeností (Albánie, Irán, Indie, Tanzánie, Zambie, Malawi, …). Letos v létě s manželkou strávili 2 měsíce pozorováním afrického života, především obyčejných lidí.

Velmi přínosná a v mnoha ohledech překvapující pro nás byla návštěva New Renato Community (NRC). Zde jsme natáčeli materiály pro dokument.“

„ Smysl dokumentu vidím v následujícím: ukázat jak se žije na africkém venkově, co jsou hlavní reálné problémy těchto lidí a jak jim lze efektivně podat pomocnou ruku.“

 

„Zkušenost s New Renato mi dala naději, že se problémy v Africe dají řešit, protože oni přišli na to, jak je řešit…“

 

CZECH / ENGLISH