Vznik filmu

Vedoucí týmu Monika Höferová se zná již od roku 1998 s Josephem Kafwembe, organizátorem pomoci místním lidem ze Zambie. Mnohokrát organizovala podporu pro tamní obyvatele (akce misijní koláč, sbírka na moskytiéry, stavbu školky). Podařilo se jí zapojit mnoho lidí z farnosti sv.Bartoloměje v Praze Kyjích. Nyní se naskytla příležitost pro větší a účinnější pomoc nevládní neziskové organizaci New Renato Community (Joseph Kafwembe je jedním z vedoucích pracovníků). Mají pozemek na stavbu edukačního centra (zejména by mělo být zaměřené na vzdělávání budoucích učitelů a dospělých). Nemají však prostředky na stavbu. Monika i její přátelé se rozhodli, že natočí dokument, který by byl přínosem nejen českým mladým v jejich rozhledu a aktivitě, ale pomohl by najít sponzora na stavbu onoho edukačního centra v Zambii. Tam by poté mohla opět směřovat aktivita mládeže z ČR i Evropy a to formou volontariátu.

 

Dokument byl natáčen v letech 2010 a 2011. Dokončen byl v roce 2013. Dokument vznikl jako nezávislý projekt, s čímž souvisely i finanční těžkosti a tudíž pomalý postup v pracech na dokumentu. nakonec se tvůrcům podařilo získat grant z EU – program Mládež v akci pod MŠMT. Bez tohoto grantu by dokument nemohl vzniknout. Grant však nepokryl všechny náklady a zejména prostředky z grantu nemohly být použity na natáčení v Africe. Museli proto použít materiál natočený cestovateli Annou a Jiřím Eitlerovými, Jaroslavem Vracovským SDB a Monikou Hoferovou.

 

CZECH / ENGLISH